PİNOKYO

Benim güzel tahtacığım,
Senden kukla yapacağım
Testereyle keseceğim,
Kırt kırt kırt kırt kırt diye
Çivileri çakacağım,
Tak tak tak tak tak diye

Çıplak olmaz giydirelim
Bir elbise diktirelim.
Bir pantolon, bir de şapka
İşte oldu bir kukla.
Pin pin Pinokyo
İsmi de olsun Pinokyo