Fotokopi ile çoğaltılarak verilebilecek çalışma sayfaları.