Bu boyama sayfalarını kelimeleri öğrettikten sonra pekiştirmek amacıyla kullanabilirsiniz.
Hadi roof'u boyayalım, tree ne renk olur gibi sorular sorarak eğlenirken öğrenebilirsiz
Çocuklar belli bir aşinalık kazandıktan sonra soruları da İngilizce sormanız çok faydalı olacaktır.

Kaynak: okuloncesingilizce-blogspot