Zıp zıp zıplar karada
Yüzer tatlı sularda
Vırrak vırrak seslenir
Eğlenir şu kurbağa

Paytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak vak vak yüzerler
Eğlenir sularda

Suda yaşar balıklar
Sessiz sessiz yüzerler
Bazen sürü halinde
Bazen yalnız gezerler

İKİ VERSİYON

http://dosya.anasinifim.net//x/29ca3...ce31736007.mp3

http://dosya.anasinifim.net//x/49e99...5ab44e042c.mp3